top of page

Python

אנא בחרי זמן מתוך הזמנים הפנויים

  • 1 שעו
  • ראיון וידאו

Service Description

**לא ניתן לקבוע מעל 3 ראיונות, מכל סוג שהוא.** ברגע שתבחרי זמן ותמלאי את פרטייך, יקבע לך ראיון בזמן הרצוי, וישלח מייל וזימון לך ולמראיין/ת. חשוב: לאחר סיום הראיון ישלח אליך מייל עם שאלות משוב. מילוי המשוב הוא תנאי חובה להשתתפות בתכנית. טיפ למחפשות עבודה בצורה דיסקרטית - ניתן לראות את שמות המראיינות/ים למטה, בצירוף כתובת הלינקדאין שלהם. כדי לוודא שהתהליך הדיסקרטי שלכן לא יפגע, תוכלו לבחור מי המראיין המתאים לכן.


פרטי איש הקשר

-

baot.mocks@gmail.com

bottom of page